Hvad jeg laver

 

sommer / efterår 2020


 Mit navn er Vibeke Maria Folmer Rasmussen. Jeg arbejder mest med mennesker og kunst og vil gerne hjælpe, hvis jeg kan.
Jeg interesserer mig for sjæle og for, at det sjælelige kommer mere til udtryk i verden. Fordi jeg mener, det er så stålende og fantastisk, at vi har sjæl. Ligesom det er fantastisk, vi har en krop -og en hjerne. Men det er som om, der er en dybere mening i det sjælelige, der er vigtig at få ud i verden.
Jeg er lidt gammeldags og nørdet og elsker at studere ting som fysik og atomer, fordi det giver mig stor forståelse af skabelsen i den verden, vi lever i. Jeg arbejder elementært, det vil sige med kerner af menneskelighed, der ikke pt kan defineres ved andre begreber, men som heller ikke kan adskilles fra hinanden. Disse kerner er krop, psyke, kemi, energi, sjæl og kosmik.
Jeg mener, at alle de planer, vi på en gang er mennesker på, interagerer – og det vil jeg gerne tilgodese, både når kroppen, sindet, kemien eller sjælen gør ondt… eller gør godt… eller bare er sig selv.
Jeg har arbejdet med menneskelige anliggender siden jeg var atten år. Efterhånden er jeg uddannet i fysioterapi, psykoterapi og antropologi. Derudover har jeg uddannet mig i, og beskæftiget mig med flere forskellige ting, for at nærme mig det sjælelige og fordi jeg finder livets meget forskellige dimensioner interessante: Jeg har  tidligere “været i lære” hos Birgit Holm, Clairevoiant, Healer og Kinesolog (gennem mange år). Jeg har lært heling af mig selv og min mormor, men fået inspiration på forskellige uddannelser, blandt andet fra Kosmosskolen -martinuskosmologisk skole. Jeg har, inden for psykoterapien også lært NLP, hypnose og har psykoterapeutisk uddannelse i Chok & Traumeterapi. Derudover har jeg lært astrologi, som jeg til at begynde med lærte på Holger Stavnsbjergs Astrologiskole -klassisk astrologi. Indenfor Astrologien, har tingene vist sig at fremstå, for mig, på en lidt anden måde. Jeg har også en zoneterapeutuddannelse, en akupunkturuddannelse, en kost- og ernæringsuddannelse  et Rosen-metode forløb og en kropsterapeutuddannelse.
Jeg finder den kinesiske elementfilosofi interessant.
Jeg finder ingen bestående teori eller isme dækkende for det, vi kalder virkeligheden. Kun tilsammen kan alle ismer og teorier tilnærmelsesvis give et begreb om den virkelighed, efter min mening. Så det er jo bare ærgerligt, at vi bruger så meget vidunderligt liv på at bekende os til hver sit felt.
Jeg beskæftiger mig i disse år meget med menneskers kontakt til vores oprindelige udgangspunkt : At finde ind til kilden. Og hvad det egentlig er… Derfor rejser jeg så meget som muligt i verden og finder vej gennem syncroniciteten -og gennem naturen, glæden, mennesker, spiritualitet, tro og mytologi, alt muligt. Jeg startede med at rejse tilbage til stenalderen – hvor jeg kunne finde spor på kloden idag -og rejste op gennem tiderne for at finde spor efter menneskets udvikling. Fysisk som åndelig. Hvad er det, der har bevirket, at vi er blevet HU-maner?
Jeg beskæftiger mig derudover med meditation – eller måske nærmere det indre univers . det har altid været en naturlig del af mit liv. Med årene har jeg fået undervisning og inspiration blandt andet gennem tibetansk buddhistisk filosofi og kurser og seminarer med Dalai Lama og gennem rejser.
Jeg har gennem en lang årrække fulgt et udviklingsforløb ved Præst, Lene Højholt. Og jeg har boet i nogle perioder på St. Hildegaard Abedi i Bingen i Tyskland, anlagt af Hildegaard von Bingen og på et lille kloster i Grækenland.
Jeg har gennem en årrække boet på Sostrup Slot og Kloster, hvor jeg arbejdede med at søge dybere ind i spørgsmålet om, hvem Jomfru Maria og Maria Magdalen var og er. Dette studie er jeg ved at udforme i et form for kunstnerisk værk bestående af text, billeder og lyd.
Jeg bor nu i Rønde, hvor jeg arbejder med ovenstående og hvor jeg tilbyder terapi.
 
 
 

 
 
Jeg tror på, at vi kan hele noget i hinanden som mennesker. Gennem næstekærlighed og gennem samklang.Og jeg ved, det kan være udredende, afklarende, trøstende og bevidsthedsudvidende at tale med hinanden, med forstående mennesker og med vise mennesker.

Allermest tror jeg dog på den allerhøjste kraft . Jeg tror på at bede om hjælp. For andre og for sig selv. Jeg tror på at hjælpe hinanden med at have tillid, kærlighed, tryghed ved at turde læne sig ind i den allerhøjeste kraft.
Jeg tror at en terapeut til stadighed forsøger at øve sig i disse ting.

Vibeke Folmer Rasmussen

L Æ S   M E R E   O M   B A G G R U N D   F O R   T E R A P I  ….

 

 
 

VIBEKE MARIA FOLMER RASMUSSEN
Baunehøjparken 16 b. RØNDE. DK-8410

Tlf.: +45 26 29 19 10
Mail: mail@vibekerasmussen.dk