Terapeutisk baggrund

Jeg tror på, at vi kan hele noget i hinanden som mennesker. Gennem næstekærlighed og gennem samklang.

Og jeg ved, det kan være udredende, afklarende, trøstende og bevidsthedsudvidende at tale med hinanden, med forstående mennesker og med vise mennesker.

For mit vedkommende tror jeg ikke rigtig på at bruge hinanden som guruer. Jeg tror på at vi har mod til at finde os selv.

Allermest tror jeg nemlig på den allerstærkeste kraft. En guddommelig kærlighed. Og jeg tror på, at den er til rådighed for alle. I forskellige former måske. Jeg tror på det, der er større end mig selv – den guddommelig kærlighed. Jeg har tillid til den og jeg tror ikke på, at det onde findes. Men jeg ved, der findes skader som følge af fravær af kærlighed. Jeg tror på at mennesker kan bede om hjælp. For andre og for sig selv. Jeg tror på at hjælpe hinanden med at have tillid, håb, tryghed.

Jeg tror på, at man kan øve sig i at se ud over sine egne teorier og sit ego – så det er muligt virkelig at mærke andre mennesker. Jeg tror på, at man kan finde tillid til at give slip på sin egen kontrol, så man kan være opmærksom og hjælpsom.

Alt det med at ville belære andre om, at den samme sandhed, som man selv føler, har lært eller tror på, skal gælde alle de andre også, er egentlig et underligt middelalderligt behov. Og det fylder ALT for meget i verden – efter min mening.

I virkeligheden tror jeg ikke nødvendigvis, den samme sandhed er gældende for alle. Måske er det det, vi hver især er overbevist om, der virkelig er sandheden for os hver især: Tror du på reinkarnation og føler det rigtigt, så er det måske gældende for dig. Tror du på, og fornemmer du, at du er her en eneste gang, så er det nok det, der er sandheden for dig.

Hvorfor skulle det samme nødvendigvis gælde for alle…. Jeg kan ikke tro, at tingene skulle være så begrænsede.

Jeg tror, man som menneske, kan have god intuition. På basis af forskellige ting. Visdom, stor evne til at opfange tilstande og indtryk, analysere og have erfaring… De fornemmelser man får som terapeut, kan ikke altid forklares, men når de føles rigtige i hjertet, kan de måske slippes ud.

Jeg tror, at alle mennesker kan hjælpe til. Hjælpe med at føle omsorg for andre, hjælpe med at oplyse andre: indgyde andre håb og kærlighed og klarhed. Jeg tror at alle kan være terapeuter for nogen. Især, når der er samklang.

Jeg tror på, at når nogen siger til mig: “Det hjalp”, så er det ikke MIG, der har gjort det. Så var det  kærligheden selv, der kom. Det er noget, der var større end os, der var tilstede. Jeg tror på at være taknemmelig og ydmyg. Ydmyg er ikke det samme som underdanig. At være ydmyg er at være dejlig blød.

Jeg tror at en terapeut til stadighed forsøger at øve sig i disse ting.

Vibeke Folmer Rasmussen