SOULCARE

Hvad er sjæl…

…hvad er psyke? Forskellen er afgørede. Psykologien arbejder med at hjælpe os mennesker med at få kontrol over vores problemer, mens sjæleomsorg derimod sørger for det, vi ikke kan få kontrol over.

Vi mennesker har fysiske kroppe og biologisk natur. Og vi har en form for energi – og kemi.

Og vi har psyke og sjæl….men det er ikke det samme…

Der er mange dimensioner. Jeg tror, vi lever på dem alle på en gang, selv om vi måske identificerer os med nogen frem for andre.
Jeg fornemmer dog meget, at alle fødes unikke og med et eget potentiale. Som om vi alle har noget, der er vores inderste eget væsen fra begyndelsen. Ofte ser vi små børn stråle derfra og måske føler vi i det øjeblik, at mennesker aldrig er mere sig selv, end netop når vi bliver født. Det er som om, vi mennesker, fra starten af vores liv, er helt til stede i vores oprindelige væsen – det indre væsen, der er hvert enkelt menneskes unika og ikke mindst individuelle mening med livet.

Men der går ikke lang tid, før tilpasningen til omgivelserne sætter ind for et nyfødt menneske. Det er nok nødvendigt, selvfølgelig er det det. Uden tilpasning kunne vi mennesker sikkert ikke leve her på planeten blandt hinanden. Det er svært nok MED tilpasningsevne…

Vi fødes med en psyke, det virker sådan. Psyken… jeg kalder den for vores tilpassede væsen. Vores tilpassede væsen kan klare meget for os i livet. Tænk bare på, hvordan barndomsmiljøet eller skoleårene kræver tilpasning. Underbevidstheden, der er til råde i psyken, er en kæmpe buffer, der reflekterer livet i et underfundigt vandspejl.

I nogen situationer sættes vores forsvarssystemer og overlevelsesmekanismer ind fra vores helt biologiske natur, det er der vist ikke tvivl om…

Ofte tillægger vi os derfor nogle mønstre, der bygger på overlevelse eller på, hvordan vi kan komme til og være til stede. MONSTERS IN OUR MIND… Det skulle ikke være tilladt : ). For det hele kommer ikke an på, hvad vi laver eller hvornår vi dør. Det betyder noget, hvordan vi lever og hvordan vi har det. Det kommer ikke an på hvor lang tid vi har. Det er dybden i vores latter og vores gråd… om vi elsker og om vi mener det.

Vores mig, mig, mig-mønstre bliver vist ikke ved med at være hensigtsmæssige i vore voksne tilværelse, de kan blive dominerende hæmmere, vi ikke kan slippe af med, sådan føles det. For mig i hvert fald…

Mange gange, rigtig mange gange, kan man prøve ihærdigt at fralægge de vaner og mønstre, som det tilpassede væsen finder livsnødvendige. Men det tilpassede væsen, psyken, vil tilsyneladende ikke altid give slip på strategierne. Der kan jo nok være så meget smerte til grund for dem??

Men vi risikerer meget tit, at det tilpassede væsen – vore psyke – bliver stærkere og stærkere, jo mere vi arbejder med den. Det er min erfaring altså : )

Jo mere vi arbejder med tingene udelukkende på et psykologisk plan, jo mere kan psyken blæse sig op, op, op… komme til at fyld mere og mere. Og i virkeligheden bliver vi måske bare fanget lige der, midt i os selv, ude af stand til at komme videre og blive frie mennesker med en tryg tilpassethed og GLÆDE ved egen vores originalitet.

Som alternativ til udelukkende at anskue tilstande fra en psykologisk vinkel, er det nogen gange bedre at arbejde med relativitet. Hvis du altså spørger mig : )

Vores oprindelige væsen, sjælen, er dybere i os. Der, i vores oprindelige væsen, er alt det, vi egentlig er MENT TO BE….. Jeg er sikker på det. Det er der bare og venter tålmodigt. Uden angst. Ikke engang angst for at dø… Sådan føles det. Det oprindelige væsen er stærkere, tryggere, end det tilpassede væsen, psyken, der altid er lidt shaky-baby..

I sjælen, in the SOUL, er de ressourcer, den hensigt med dit liv, du egentlig altid længes efter at komme i kontakt med, men ikke altid kan nå, fordi psyken ikke tillader det. Nogen gange kan længslen efter sjælen føles så stærk, som et sug, at man har lyst til at drukne det. Tænk hellere at ville drukne længslen efter sjælen end komme til den… Men det er fordi, det er svært at vide hvordan. Og man tør ikke engang råbe, hvor skal jeg gå hen? Måske bange for ikke at få et svar…

Længsel giver ingen egentlig mening for det tilpassede væsen.

MEN… kontakt til sjælen giver derimod tryghed gennem en dybere, bredere indsigt og hensigt. Det skaber nemlig selvtillid, værdighed og sikkerhed at komme i forbindelse med sine ressourcer. Jeg ved dybest i mig selv, at det giver forståelse for en dybere hensigt med livet. Alle problemerne fra psyken bliver derved helt automatisk relativt meget, meget mindre helt af sig selv.

SOULCARE er helt enkelt fokus på det inderste væsen; de medfødte ressourcer, evner, gaver, hensigter…I sjælen er den mening med et værdifuldt liv, der ikke blot handler om overlevelse, forsvar eller ren biologi og tilpasning men om, hvad et menneske har at byde på…

Fordi et menneske, en HUMAN, er et væsen, der kan, vil og tør mere end blot at leve som et biologisk væsen.

 

 


 

V I  B E K E   M A R I A   F O L M E R   R A S M U S S E N 
B A U N E H Ø J P A R K E N   1 6   B ,   8 4 1 0   R Ø N D E

26391013 
mail@vibekerasmussen.dk