Seks dimensioner

Vi mennesker lever i mindst seks dimensioner. På samme tid.

Vi lever i en fysisk dimension, på en jordklode, med ting, materialer, mad, behov for mad og med  en krop, med muskler, organer og et nervesystem, der hjælper os med at overleve. Også kaldet EGOET

Samtidig lever vi en psykisk dimension, et reflektivt indre som foruden vi ikke kunne tilpasse os vores omgivelser i denne verden. Den psykiske dimension er en skyggeside, underbevidstheden, der gør os i stand til at sove og drømme. men den psykiske dimension er også et væksthus, hvori alt vi oplever tages ind og driver rundt i vandspejlet, indtil vi nedkommer med et initiativ. Kan også kaldes SKYGGEN

Imellem den fysiske og den psykiske dimension er den kemiske dimension, den er som en membran med mulighed for diffusion mellem det ydre og det indre, mellem en selv og de andre. I den kemiske dimension foregår mange interaktioner af stoffer, der formidler liv mellem det fysiske og det psykiske i et menneske. Men ligeledes sørger den kemiske dimension konstant for interaktion mellem mennesker. Hvad skal passere over membranerne, hvad skal ikke. Duftstoffer indgår i denne interaktion. Forsvaret er en del af denne dimension. Immunforsvaret og al andet forsvar. Kan kaldes MASKEN.

Den sjælelige dimension er følsomheden. Det vil sige kærligheden, medfølelsen, omsorgen, kreativiteten og glæden. Den sjælelige dimension er ikke begrænset til blot at eksistere i den tid et liv varer. Den sjælelige dimension er “evig”. Derfor er der ikke angst i den sjælelige dimension. som der er i den psykiske og den fysiske. I den sjælelige dimension lever vores oprindelige væsen. Det er den vi er inden vi kommer, når vi kommer og som vi stadig er når vi går bort. med alt hvad der hører med til at være os på det plan. Den sjælelige dimension relaterer til den KOLLEKTIVE BEVIDSTHED.

Imellem den psykiske dimension og den sjælelige dimension er den energetiske dimension. Energi er det rum, der er mellem sjælen og psyken. Hvis de to kæmper om at være opstår der et tryk i den energetiske dimension. Følgerne kan være vrede, irritation, misundelse, rastløshed… Hvis der er ubalance mellem sjæl og psyke kan der være manglende energi. Det kan vise sig som oversanselighed og smerte i Solar Plexus.  Den energetiske dimension har at gøre med kommunikation mellem sjæl og psyke, men også mellem mennesker. (Alle dimensioner har en funktion på det indre , på det ydre og på det mellemmenneskelige plan). Ligeledes har den energetiske dimension at gøre med overbevidsthed: fornemmelse og intuition. kan også kaldes ANIMA/ANIMUS (fordi den ser efter den anden, psyken eller sjælen).

Den sjette dimension er den universelle eller guddommelige dimension. kan måske kaldes det HØJERE SELV.

 

MERE om DIMENSIONER her…..

BALANCETEST her…..

 

____________________◊____________________
Skt Anna Gade Terapi
Tel: 26391013    Mail: mail@vibekerasmussen.dk
____________________◊____________________