BalanceTest

 


HOLOMETER

 

HOLOMETERET HER GIVER ET FINGERPEG OM BALANCEN MELLEM DE SEKS PLANER VI SOM MENNESKER SAMTIDIG BEFINDER OS PÅ:

det fysiske, det kemiske, det psykiske, det energetiske, det sjælelige og det kosmiske plan.

 

I HOLOMETERET er 6 spørgsmål der indikerer balanceforholdet mellem de elementære områder af dig som menneske.

Hvert spørgsmål skal besvares med en af følgende SVAR muligheder:

(noter med farver på et stykke papir) :

under middel          middel           * over middel

 

JORD:

I hvor høj grad har du været opmærksom på og dyrket din KROP, din motion, spist mad og /eller anskaffet dig nye ting? Indenfor de sidste par dage.

under middel          middel           * over middel

__________________________________

METAL:

Hvordan er din FORDØJELSE i forhold fast konsistens? Oplevet gennem de sidste par dage.

under middel          middel           * over middel

__________________________________

VAND:

Hvor meget fylder aspektet SØVN i forhold til problemfrit, 8 timer per nat, uforstyrret, oplivende mm?  Mærket gennem de sidste par dage.

under middel          middel           * over middel

__________________________________

VIND:

Hvor meget fylder KOMMUNIKATION med naboer / søskende? Set gennem de sidste par dage.

under middel          middel           * over middel

__________________________________

ILD:

I hvor høj grad har du nydt at indgå i FÆLLESSKABER gennem de sidste par dage?

under middel          middel           * over middel

__________________________________

RUM:

Hvor meget har du givet andre PLADS og / eller slugt kameler gennem de sidste par dage?

under middel          middel           * over middel

 

RESULTAT:

Se hvor mange stjerner der er i hver farve:

Mange eller kun *  ˜: Du er generelt i god balance

Kun *  ˜ Du er generelt i UNDERSKUD

Kun * ˜:Du er generelt i OVERAKTIV TILSTAND

Blandet eller nogenlunde lige mange *  *  ˜˜:Du har områder hvor du er i underskud, det hænger sammen med , at der også er områder, hvor du er for aktiv. Du brænder i længden for meget af på dette eller disse overaktive områder. De enkelte områder, der er røde, er præget af overenergi/hyperaktivitet.

 

P1040817

 

 

Resultatet indikerer som sagt hvordan din balance er mellem de enkelte planer. De følgende råd er anvisninger til, hvordan du på en til to uger kan forsøge at genskabe balance mellem de planer der er i underskud og de der er for aktive.

Ret op på balancen ved at overholde disse råd for de enkelte områder:   (hvis flere områder er i ubalance, vælg evt ét i en periode ad gangen). Hvis der er både * og * , er det bedst at arbejde med at flytte energien: Følg de røde råd på overskudsplanet til fordel for de blå råd på underskudsplanet.

Rådene skal holdes 1 – 2 uger.

Beslut hvor mange råd, du vil have hver dag, og hvornår du vil tage dem. Træk et tilfældigt råd, når det er tid. Tillad dette at have en dybdegående effekt. Benyt rådene i hele perioden og hold dig til din beslutning om hvornår og hvor mange råd. Og følg dem så.

 

lunat_an

JORD  JORD
HOLD FØDDERNE VARME Undgå ordet JEG i en uge.
Gå ture hver dag i en uge, mindst en time, helst i skoven. Anskaf intet nyt til dig selv og dine børn i en uge.
Mærk fødderne Dyrk dit ego mindre
Hver dag: gå på bare fødder på jorden i mindst 5 min (vinter m uldsokker). Spis præcis klokken 8, 13 og 18 i en uge. Mellemmåltider kl 11 og 15.30. Spis den elementkost der er i * men generelt sundt, varieret og minus sukker, ost, overmoden frugt og hvidt gærbrød.
Få en massage. En kop varm mælk med honning hver aften inden sengetid.
Smag på maden, tyg grundigt -15 gange pr mundfuld.Spis JORD-mad
B-vitamin i 1 md.

 220px-Lunar_Meteorite

METAL METAL
Åndedrætsøvelser gennem næsen hver dag intensivt i 20 min. Drop dit forsvar.
Opmærksomhed på åndedrættet hver time. Slip kontrollen totalt i en bestemt situation
Sæt en grænse 3 g/dgl. Opmærksomhed på åndedrættet.
Stå op for dig selv i en sag. Tag lidt magnesium 2 g/ugl i en måned.
Tag ansvar for det du står for.
Mærk 3 g/dgl dine maskuline sider.
Sex 2 g/ugl.
Læg mærke til andre og andres lugte.
Spis METAL-mad. Mineraltilskud og jerneleksir i en måned.

IMG_3120

VAND * VAND *
Bade hver dag i et par uger. Helst I kar, basin eller I havet. Psyke fylder for meget.
Drik mere end du plejer, drik langsomt og fokuser på at du drikker . Vær uperfekt eller halvt så dygtig i et par uger.
Tag imod alt hvad du gives i en uge; ros, mad, kritik, gaver… Skyl efter med vand. Hold dine talenter 50 procent tilbage i en uge eller to.
Sov 9 timer om natten i 3 døgn. Sov en times tid mindre end du plejer. Sov ikke om dagen.
Gør dig smuk. Drik lunken vand. Ikke kolde drikke.
Skab æstetik og harmoni. Undgå helt salt og råkost i en måned.
Tag flere penge, når du bruger dine talenter I et par måneder. Projicer mindre.
Spis VANDmad
Tag en psykologsession.

Forces-of-Nature-300x187

VIND * VIND *
Mærk vinden i en uge: Mod din hud, se den I træerne og andre steder. Snak mindre.
Stil dig under grønne blade, der bevæges af vinden og se op. Hold 50% snak tilbage i 3 dg eller sig slet ikke noget om et bestemt emne.
Forestil dig at vinden trænger ind i panden, gennem det 3. Øje. Når du mærker vrede: flyt dig væk. Gå. Ud af rummet, væk fra det der gør dig vred.
Fordyb dig i et spænende emne og udforsk det ( evt i stedet for stress). Forlad negativt.
Planlæg en rejse eller tag på en udflugt. Hvis du er rastløs eller irriteret, hør musik, syng.
Tag en snak med søskende eller en nabo om et spændende emne. Hvis du er misundelig eller jaloux, gå derhen hvor solen skinner på dig…
D-vitamin i en måned.
Se, se, se, brug øjnene.

sol

 

 

ILD * ILD *
Mere varme. Varm dig –gerne ved ild. Tænd ild. Hav varmere tøj på. Involver dig mindre i andres følelser.
Vær i lys. Tænd lys. Lad ikke dine FØLELSER styre dig, bare acceptér dem.
Sig JA til alt samvær med andre i et par uger. Mærk samværet. Luk alt ud af dit hjerte. Også alle andre. Erstat det med tillid til at alle kan klare sig
Koncentrer dig om, at føle varme for andre. Skab mindre.
Indlev dig i andres situation.
Indlev dig i andres situation.
Hør musik i en halv time dagligt. Gør dig det behageligt imens. Føl musikken. Lav ikke andet imens.
Se en kunstudstilling indenfor et par dage.
Søg inspiration.
Modtag healing indenfor et par dage.
Spis ILD- mad.

images

RUM * RUM *
Se på stjernerne og himlen hver aften i mindst 10 minutter i en uge. Gå mindre op i Gud, kosmos og andet æterisk.
Oplev rummet: Himmelrummet mellem planeterne og solene, rummet mellem alt her på jorden. Vær mindre rummelig
Oplev rummet mellem dig og andre, focusér på det. Oplev mellemrummet. Slug ikke så mange kameler.
Oplev rumligheden inde i dig selv. Hjælp ingen andre i et par uger.
Hør kormusik.
Gå til en koncert indenfor et par dage.
Syng selv 10 minutter dagligt.
Vær opmærksom på din stemme (ikke ordene): leje, tone, tryk, klang, styrke…
Opsøg sjov og spas. Grin mere.
Spis RUM-mad.

 

 

 

ins2

 

.

Denne model for Det Hele Menneske går  ud på, at vi som mennesker befinder os på flere planer -samtidig: Et fysisk plan, et kemisk plan, et psykisk plan, et energetisk plan, et sjæleligt plan og et universelt plan.

 

Det kan også beskrives som at vi befinder os i disse dimensioner på én gang.

 

Hvert plan, eller hver dimension, kaldes  ELEMENTER, hvis vi kæde planerne, vi er på, dimensionerne vi er i, sammen med gamle begreber for hvordan verden som helhed er sammensat af forskellige elementer, dækkende over forskellige egenskaber og som tilsammen udgør en helhed.

 

Der er pt seks forskellige elementer at forholde os til:

 

JORDelementet, METALelementet, VANDelementet, VINDelementet, ILDelementet- & RUMelementet.

 

De seks planer, dimensioner, elementer kunne også kaldes :

 

KROP –det fysiske

 

DRIFT –det kemiske

 

PSYKE –det psykiske

 

ENERGI –det energetiske

 

SJÆL –det følelsesmæssige

 

&

 

KOSMIK –det universelle

 

Der er højst sandsynligt flere dimensioner end vi kan bevidstgøre og som vi muligvis alligevel befinder os i og er en del af….

 

Muligvis findes hvert enkelt element bestående af mindre elementære fraktaler af samme elementer.

 

Det er umuligt for et element at optræde isoleret i vores virkelighed. Men indirekte kan elementerne anskues og observeres gennem helheder.

 

Mennesket ses i denne model som at bestå at disse elementer i et indbyrdes forhold ja man kan sige at mennesket nærmest kan ses som at befinde sig i stor eller lille grad i disse 6 elementer samtidig og det indbyrdes forhold mellem elementerne har betydning for menneskets forhold til omverdenen, til velbefindendet, til bevidstheden, til udvikling og meget mere.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.