Sjæleomsorg


V I   H E L E R ,   S O M   V I   F O R S T Å R

 

Jo mere vi forstår, jo mere heler vi. Men jo mere vi forstår, jo mere forstår vi ikke og jo mere heler vi heller ikke.

Jeg ved, at der er forskellige planer i mit eget univers, hvor bevidsthed lever, og at bevidstheden på disse planer kan oplives helt enormt. Bevidsthed er også kærlighed.

Alle bevidsthedsplaner interagerer med min hjerne og med mine tanker og med hinanden.

Jo flere bevidsthedsplaner vi kan færdes på, jo flere mennesker kan vi mødes med.

Jeg opfatter heling som et samarbejde. Et samarbejde mellem to. Eller mellem flere. Det er, at vække forskellige bevidsthedsplaner, så det er muligt at begribe hinanden på forskellige planer, og ikke opfatte andre mennesker ensidigt eller sort-hvidt. Det er vigtigt fordi, det, jeg ikke begriber, kan jeg ikke hjælpe med at hele, idet jeg ikke opdager det, ikke genkender det, ikke kan komme i samklang med det og ikke  er sammen med det.

Vi  taler om heling. Men vi kunne i og for sig lige så godt tale om samvær med hinanden og livet.

At være i live, kan hele noget i sig selv og i sin omverden. Og som menneske er det derfor også muligt, bevidst, at hjælpe hinanden med at hele. Jeg ser efterhånden, at færden på forskellige bevidsthedsplaner er helt essentiel i forbindelse med det, vi kalder heling. Fordi heling er et spørgsmål om, at vi mødes. Og mødet kan foregå på flere forskellige planer.


OPMÆRKSOMHED er en helt essentiel evne i forhold til at forstå noget som helst, hvad enten det drejer sig om forståelse for skrifter, symboler, virkeligheden, meditation, livet, samvær med andre væsner eller heling.

Uden at være opmærksom, er der slet ingen begyndelse.

Jeg vil nærmest kalde opmærksomhed en disciplin. En disciplin, vi skal blive ved med at dyrke, især jo mere vi vækker vores bevidsthed. Det er en evne til tilbagevenden til et nøgent nulpunkt i os selv, hvorfra vi kan orientere os om forhold, der viser sig for os, udømmende, ufarvet, rent, frit.

Ren opmærksomhed er åbenhed ud over en bestemt forestillingsverden.

Det er at kunne koncentrere sig og skelne ud af sig selv. Det vil for eksempel sige, at opleve et andet menneskes fortælling, uden at relatere det til noget som helst i sig selv, hverken egne forestillinger om virkeligheden, bestemte følelser, viden, tro eller bange anelser. Altså at stå stille og roligt overfor et andet menneske og opleve frit og opfatte rent. AT FORBLIVE ÅBEN….

GENKLANG er det næste essentielle, derudover er der SAMKLANG og VÆREN INDENFOR.

Genklang kan være at genkende arkehistorien i det et andet menneske eller vi selv oplever, samklang kan være kærlighed og medfølelse. At være indenfor…. ja, det er en længere snak.


 


 

TERAPEUT

VIBEKE MARIA FOLMER RASMUSSEN
BAUNEHØJPARKEN 16 b, RØNDE

26 39 10 13
mail@vibekerasmussen.dk