Terapi


SOUL
Psyke og sjæl er ikke det samme. For mig at se, er der en langt større tilgang til livets mening gemt i sjælen. Sjælen som vores medfødte potentiale, det, der allerede var os, da vi kom. Psyken er vidunderlig som den er, nemlig som vores tilpassede væsen. Men bliver vi ved med udelukkende at se dybt i psyken, forstærker vi ofte vores tilpassede problematikker. Ved at få tilgang til og genkende vores oprindelige væsen, det dybeste af os selv, finder vi ind til glæden, hensigten med vores tilværelse og vores medfølelse for hinanden. 
Der er mange måder at komme i kontakt med sjælen. Det kan være gennem kroppen, ved at komme i HU,  gennem følelser, gennem fællesskab, gennem sjov, gennem drømme, gennem meditation, gennem kraniosacralterapi, gennem heling, gennem samtale…
 
Åbenhed – for overhovedet at kunne opfatte et andet menneske
Jeg syntes, det er vigtigt at tage udgangspunkt i en fuldstændig åben opfattelse af alting, uden forudindfattet holdning til nogen teori eller filosofi. Jeg syntes, det er en forudsætning for at forstå og se, hvad der viser sig.Din historie er din fortælling af dit problem, og denne historie leder vejen.
 
Alternativ behandling  -sammenhæng mellem symptomer og livet
Mange behandlingsformer kaldes under ét for alternativ behandling. I forståelsen af alternativ behandling ligger tit tanken om en helhedsomfattende tilgang til tingene.

Alternativ behandling kan måske afhjælpe forskellige tilstande forbundet med det at være menneske. Meget ofte opstår de forskellige tilstande på grund af upassende forhold fysisk, psykisk eller energetisk. Der kan også være uhensigtsmæssige sociale forhold omkring et menneske eller uhensigtsmæssig brug af ressourcer og evner. Det kan også være almindelige menneskelige vilkår.
Alternative behandlere prøver generelt at analysere disse sammenhænge og  vil være koncentreret om at finde sammenhænge i tilstande og at skelne imellem forskellige forhold.

Ressourcer, smerte, stress, søvnløshed, allergi, angst, depression, fordøjelsesbesvær, bekymring, spiseproblemer, infektioner, sygdomme, overskud, ja, alle tilstande  kan betragtes i et bredere helhedsperspektiv.

Heling  – samklang
For mig er heling noget, der blandt andet handler om fænomenet samklang.

Heling er mange ting. Og nogen gange hjælper det tilsyneladende ikke på det, der var meningen, det skulle hjælpe på, men noget helt andet. Det kan hænge sammen med, at vi som mennesker kan være helt utrolige, uforholdsmæssige focuserede på en eneste ting, et bestemt aspekt ved kroppen, sindet, tilværelsen. Men det er ikke sikkert, det er det væsentlige. Helingen går ind i de dybere lag af mennesket og forplanter sig i de lange bølger, kan man sige. Heling kan være godt til angst og stress og ensomhed, eller til tilstande der bunder i angst, stress eller ensomhed.  Fordi vi mennesker kommer længere og længere væk fra kontakten til det universelle (kan vi kalde det), mister vi nemt begrebet om meningen med det hele.

Heling skaber tryghed og vækker det oprindelige i vores væsen til live.

Heling vækker hukommelse om ro, afslappethed og godhed.

At være menneske, kan hele noget i sig selv og i sin omverden. Og som menneske er det også muligt, bevidst, at hjælpe hinanden med at hele. Jeg ser nu efterhånden, at færden på forskellige bevidsthedsplaner er helt essentiel, i forbindelse med det vi kalder heling. Fordi heling er et spørgsmål om at vi mødes. Og mødet kan foregå på helt forskellige planer.

Hvis vi ikke forstår det plan et andet menneske er bevidst på, mødes vi måske slet ikke.

Jeg opfatter heling som et samarbejde. Et samarbejde mellem to mennesker. Eller flere. Og der er mange planer, hvorpå dette samarbejde kan foregå.

Men heling er en overgivelse til det, der er større end os selv.

Tilgivelse er heling…

Kærlighed er heling…

Humor er heling…

Tillid er heling…

PURE HANDWORK

Heling handler ikke om håndspålæggelse, men kan dog sagtens være noget  der strømmer i kontakten fra hænder. Det  essentielle er kilden hvorfra noget strømmer. 

 

 

 

Terapi for psyke og sjæl – skelnen
Min tilgang til terapi er at skelne mellem psyke og sjæl og at arbejde mere for de sjælelige aspekter. Der er masser af hjælp til, og opmærksomhed på psykens problemer og tilstande i verden, men jeg mener, vi nemt kan komme til at køre i tomgang i psyken, uden egentlig at kunne flytte os og uden focus på de sjælelige potentialer og kæmperessourcer, vi har der. Terapi kan afhjælpe mange forskellige problemer forbundet med psyken og sjælen. Jeg syntes dog, det er essentielt at skelne.

Psyken er det tilvænnede / tilpassede væsen. Sjælen er det oprindelige væsen. Meget kort fortalt.

Hvis vi arbejder i én uendelighed med psyken – altså det tilvænnede /tilpassede væsen, bliver det stort og meningsløst at leve med.

For det er vigtigt at vide, at der ligger et sandere og langt mere meningsfuldt potentiale i vores oprindelige væsen. Det er alt det, vi kommer med, alt vi har at byde på og bidrage med. Det er i dette potentiale, meningen med vores liv ligger gemt.

Jeg mener, der en stor forskel på, om en tilstand er forbundet med psyken eller sjælen, hvilket absolut ikke er det samme. Der er stor forskel på om tilstande berører eller opstår i psyken, hvor det handler om talenter, overlevelse, tilpasning eller i sjælen hvor det handler om det oprindelige væsen, kærlighed og kreativitet.

Men psyken og sjælen er til gengæld også forbundet og gode tilstande viser sig i personligheden. Det gør også problemer eller ting, der presser sig på. Symptomerne på misforhold mellem psyken og sjælen kan være vrede, irritation, misundelse, frustration eller lignende.

Meget hjælp mennesker imellem går ud på at hjælpe med at skelne. Ikke bare mellem psykiske og sjælelige forhold (hvad der er hvad indeni ), men også mellem mig og dig, mellem dig og dem.

Jeg syntes nærmest, skelneevnen er en guddommelig faktor…

 

Terapi  i praksis
Som terapeut bruger man sjældent en terapiform isoleret, forskellige ting man har tilegnet sig, blander sigmed hinanden. Derfor er det individuelt hvordan en terapi udformer sig generelt, det er efter den enkelte person, relevans og behov. Jeg vil sige at min opgave hovedsageligt er at få øje på det sjælelige.

Kosmik -den universelle faktor
Mange behandlingsformer har en kosmisk dimension og betragtes ofte som uklar. Den kosmiske dimension kan være et gudsaspekt, en guddommelighedsfaktor, et astrologisk aspekt eller noget andet universelt. Kosmik kan her betragtes som en betegnelse, der dækker over et dybere og endnu bredere perspektiv, end vi umiddelbart kan forstå og som, for nogen, derfor kan være svært acceptabelt, men som dog spille en uafviselig rolle. For mig er den universelle faktor helt naturlig. Kosmik kan belyse forskellige  aspekter af hvad men ofte betragter som karmiske fohold eller tilstande forbundet med uforståelighed, nedarvethed eller skæbne. Det hænder, at disse forhold viser sig igen og igen som mønstre, der tegner sig i et liv eller i en periode, og nærmest råber på opmærksomhed, omsorg eller handling.

En behandling tager cirka en time, men der er ikke nogen præcis tidsramme. Det er svært at sætte tid på en behandling, vi er mennesker og forskellige og det er forskelligt fra gang til gang, hvordan det forløber med os. Derfor kan der også forekomme en lille tid i venteværelset engang imellem. Beklager for det. Til gengæld er der ingenting, der bliver stoppet brat, fordi klokken ringer.

 


Kontakt

TERAPEUT VIBEKE FOLMER RASMUSSEN
Sdr Ringgade 37, 8000 Aarhus C & Maria Hjerte Engen, Sostrup, 8500 Djursland

Tlf.: +45 26 39 10 13
Mail: mail@vibekerasmussen.dk

 


.