HU

HUMAN-beings

Hvad det vil sige at være hu-man?

Man er et af de ældste ord, mennesker kender. Betydningen af ordet man, har altid været en menneskeskabning – både mand, kvinde, moder og fader. Sættes et fe foran ordet man differentieres mellem køn. Fe-man, eller female, betyder hun-man, ja, faktisk betyder hunman beriget man (ikke for at nedgøre mænd).

Men det at være human, hvad betyder det? Hvad er ”hu”-man? Den lille stavelse ”hu” – hvad er det? En almindelig antagelse blandt sproglærde er, at roden til det ord, mennesker kender som Gud/God (engelsk), er et meget gammelt sanskrit-ord, nemlig hu, der betyder at påkalde, bønfalde eller bede.

At være human, antydes af ordet, at have at gøre med evnen til en dybere kontakt med noget, der er større end mennesket selv?

”Hu” er også kendt fra ordet humor. Måske betyder humor i sidste ende ”hvad der flyder til hu”.

Jeg ved ikke, hvad du mener, men jeg synes, at humor ganske simpelt er noget af det mest styrkende og befriende, der kan tilfalde alle. Humor efterlader tingene bedre, end det var og humor forbinder folk på et dybere plan. At tænke sig humor som et brusebad fra universet, er ikke en fjern tanke, vel!

I nordiske sprog er hu en form for hukommelse knyttet til sjælen og et dybtliggende hjemsted i mennesket selv. Hu er et sted indeni, hvorfra mennesker har kontakt til den dybeste sikkerhed. Måske er det der, mennesket husker den dybeste visdom.

Det dybe sted i et menneske

Det er et faktum, at mennesker har sådan et sted i sig uanset, hvor dyb tilknytningen til det føles, det kan være meget forskelligt.

Er der der, hvor den pureste originalitet har oprindelse? Er det der, hvor noget større måske kan nå et menneske? Er det et sted, mennesker kan læne sig ind i og være sammen med dette større? Det, der er større end mennesket kan måske være Guddommelighed, Kærlighed, Evighed….

Betegnelsen større end mennesket er blot for at slå fast, at det, vi taler om her, er for alle -uanset hvordan det opfattes. For nogen kan det opleves som kilden til livet i en anden universel forstand, for eksempel i form af Visdom, Intelligens eller Kollektiv Bevidsthed. For nogen kan det opleves meget abstrakt, måske inspiration til kunst, musik, matematik, flow eller det at være i live i universets natur.

Den pure originalitet…. Jeg tror den handler om HU om SOUL – sjælen – om de større ting, mennesker virkelig er i dybeste forstand. Den pure originalitet viser, hvordan alle mennesker, hver især, kan gå i opfyldelse så at sige, hvis det kan lade sig gøre at finde ind til sjælen. Komme i hu.

Men vi mennesker forføres let. Det er også et faktum. Af vores egen medfødte menneskelige natur, forledes vi konstant. For eksempel til overfladerne, der, hvor vi vil anerkendes af hinanden hele tiden. Det er af “man” delen af den humane natur, man-naturen. Det er ikke fordi man-naturen er forkert eller dårlig, for det handler slet ikke om godt og skidt. Man-natur er skøn og helt som den skal være. Imidlertid, jo mere et menneske er knyttet til hu-delen af sig selv, jo stærkere vil et sælsomt lys fylde og skinne, ikke kun indeni, men også ud på omgivelserne. Det er jeg sikker på. Jo stærkere tilknytning til hu, jo bedre forhold til man også.

Vi er humane. Vi er vidunderlige humane væsner. Det er vidunderligt at føle både hu og man i sig selv, for vi er begge dele og det er sådan, det er meningen, det skal være.

Hu er din sjæl, dit bankende hjerte.

Meget i livet handler om at finde vejen til sjælen, oprindelsesstedet og om, at det, vi dybest set er, kan gå i opfyldelse. Så vi kan blive skinnende, bidragende mennesker, der ikke kun er her for at lære om os selv i en lang uendelighed. Nogen er her også med noget dybere meningsfuldt at byde ind med.


.Forestil dig den dag, du blev født ind i denne verden, den dag, du kom til jorden som et rigtigt menneske, den dag, du kom her for at leve dit liv. Uanset hvad du er overbevist om, så prøv et øjeblik at forestil dig, at du kom fra Evigheden. Og forestil dig at du strålede fra din egen sjæl, da du blev født. At det var din egen oprindelige dybeste personlighed, der strålede. Og at deri er den oprindelige mening med dig stadig levende.

Bestil bog her           Bestil e-bog her

Dette er en HU-bog.  Den handler om vores humane natur og om, hvad vi kan forvente, når vi kommer i hu, hvem vi er inderst inde. Inderst i mennesket lever sjælens natur  -hu-delen af det humane væsen.

Hu er en kæmpe kraft, men næsten glemt. Og dog er det den kraft, der drager mennesker mod hinanden. Mennesker ville frastøde hinanden uden hu. Alle mennesker er bundet sammen af denne særlige kraft -på samme måde som den stærke kernekraft binder kernepartiklerne i et atom, så den overvinder den elektromagnetiske kraft, der ellers ville frastøde protonerne fra hinanden. Lige så stærk er kraften i hu, at den overvinder det, der får mennesker til at frastødes i uvilje og negativitet -det der fører til krig og ufred.

Jo mere du kommer i hu, hvem du er inderst inde, vil et sælsomt lys og en særlig udstråling skinne fra dig og berige vores omgivelser.

Jo mere du kommer i hu, hvem du er inderst inde, jo mere du lever derfra, des mere bidrager du til verdens fred, tillid og nysgerrighed.

Men hvad er hu?

-A human is much more than a man-


Fred….

VI ER HUMANER – Men handler det om at vælge mellem hu og man ? Eller drejer det sig om at være komplet human. Et helt menneske. Sommetider kan hu-delen synes at fordre stor selvopofrelse, selvdisciplin og bekendelse til højere principper. I hvert fald i forhold til, hvad et behageligt liv kan synes at være. Sommetider kan man-delen forekomme at være ren nydelse i øjeblikket. Sommetider kan de to måske umiddelbart opfattes som to modsatrettede impulser. Og det er nemt at komme i vildrede over, hvorfra impulsen springer. Men det drejer det sig egentlig blot om at tillade kærlighed mellem hu og man. Det fredelige liv er måske uden modsigelse og modsatrettethed. At blive vis måske er at gro ud af modsatrettethed. Modsatrettethed er tit  krig i lille målestok. Visdom er som fred.

Det kan være vanskeligt at finde en vej til integration af hu og man og uheldigvis er der ikke meget hjælp at få for tiden. Verden har en tradition for, at splitte op i to impulser. Den ene impuls klynger sig til gamle traditioner og fastsatte regler for, hvad et menneske skal tro på og bekende sig til. Den anden impuls kræver nye ideer, men er tit baseret på mistillid og bevisførelse.

Verden er tit i en enten/eller position. Vejen til fred kunne være både/og.

For at nå til fred og sand human adfærd, møder man ofte fordomme og ubegrundede vaner og antagelser.

Der er så meget frygt i verden. Det er spild af liv.

Det kan være hårdt til tider, men vær ikke bekymret, for alt er ok. Måske har du indvendinger til det. Måske kan du huske én, der blev moppet eller slået….måske var det dig, måske er du bange for, det skal blive dig. For du VED, der findes…. Har selv set det…. Eller i hvert fald hørt om det….Men hvem er du, der kan vide, hvordan det hellere skulle være. Kan du vide, hvordan verden ville være, hvis dit og dat ikke var sket….Kan du se dig selv som dommer og som én, der kan se, hvordan det hele burde være…

Hvad der ser skidt ud nogen steder, kan endda se godt ud andre steder. Og det er jo et mysterium…

Der findes dybest set ikke rigtigt og forkert. Men det er så svært at rumme for os mennesker. Vi klynger os til det som en endegyldig sandhed. Det med rigtigt og forkert er dog i sidste ende en begrænset antagelse.

Konkrete valg skal tages i mange situationer, men i stedet for at fokusere på at se efter sandheden så prøv at føle, hvad der driver dig til at vælge det ene eller det andet og tage ansvar for det. Mennesker er bange for at gøre noget forkert, men er endnu mere fokuserede på at se, om de andre gør noget forkert. For mennesker ved udmærket, at man-delen ikke altid kan styre sig og opføre sig civiliseret. Og det gælder man-delen i ethvert menneske på jorden. Uden undtagelse. Også mig. Og dig. Derfor har mennesker altid nedskrevet regler for, hvad man må og ikke må. Også i Guds navn. I en åndelig civilisation er det sikkert ikke nødvendigt : ) men Jorden er Jorden. Her prøver mennesker at mødes under de vilkår, der er, med de iboende sjælelige forskelle og menneskelige egenskaber alle har tilfælles. Derfor laver mennesker massevis af regler og koder. I et forsøg på at civilisere sig. Menneskets regler er for det meste, og i nyere tid, baseret på rigtigt og forkert.

MIT RÅD: Når du føler dig splittet mellem to modsatrettede impulser, er der ofte en tredje vej, der kalder. Den tredje vej prøver at gøre dig opmærksomme på det, der er baseret på noget mere intelligent end den sædvanlige krig mellem to modsatrettede forskelle.

Lyt til sjælen. Vend opmærksomheden indad mod hjertet, væk fra alt det, de andre siger. Inde i dig selv, lyt dér efter, hvad du allerede ved og find modet til at være tro mod det.


Forskellige emner & debatter, Vibeke Folmer Rasmussen, Terapi, 8000 Aarhus c
Opkald: 26 39 10 13 •  E-post:  mail@vibekerasmussen.dk
Redaktion: Emilie Petersen • Poster redigeres ugentligt