Oprindelseshoroskop

M E D   K Æ R L I G   H I L S E N   F R A   S T J E R N E R N E

 

H O R O S K O P E T, som jeg laver det, er et nøglekort over din personlige ydre og indre verden … Det er et lille bitte og egentlig ret mærkværdigt billede på de næsten uforståeligt store ting, der gør sig gældende i din eksistens.

Jeg kalder det oprindelseshoroskopet.

Det er et lille bitte billede på det, som dit liv formentlig drejer sig om igen og igen, hvordan det drejer sig om alting og hvordan alting hænger sammen med dig. Derfor er horoskopet herfra et sjælshoroskop. Det samme horoskop gør sig gældende hele dit liv, og er det samme kort, du kan se på altid, i forbindelse med nye situationer og ændrede forhold, fordi det er et kort over din kerne og den ændrer sig ikke, selvom ydre faktorer gør. Dit syn på din egen kerne kan ændre sig gennem tiden og give dig mulighed for at se på dig selv med nye øjne gennem livet, men de ting, der er givet dig i dit medfødte skattekort, er for altid og det er din O R I G I N A L I T E T.

Horoskopet kunne se sådan ud, forestil dig et øjebliksbillede af enden på det stellare “rør” du blev ført til verden igennem:

 

M E N   H V A D   B E T Y D E R   D E T  ?

Tegningen viser et billede med dig i midten, netop født på Jordkloden. Rundt om dig er verdensrummet og tættest omkring dig solsystemet. Stjernetegnene ligger i en ring omkring Jorden. De tolv almindelig kendte tegn. Det trettende tegn kan siges at være dig selv: Måske er det det, du kan tolke ud af snakken om det trettende tegn, Slangebæreren.
Denne ring af stjernetegn kaldes Z O D I A K K E N  eller D Y R E K R E D S E N.

 

Alle tings indvirkning på hinanden, som er kendt i fysikken såvel som i den esoteriske verden, er gammel og går længere tilbage endda end det gamle Egyptens filosofi der siger; SOM FOROVEN SÅLEDES FORNEDEN.
En mere almindelig forståelse for hvordan alting indvirker på hinanden er månens påvirkning på Jorden, vandet, hormonbalancen, humøret med mere.
Alting indvirker på alting gennem de fysiske naturlove; tyngdekræften og kernekræfterne, men også gennem psykiske (underbevidste), energetiske, følelsesmæssige og mere endnu ukendte kræfter.

 

Horoskopet er et kort over, hvor solsystemets planeter befandt sig, da du blev født og i hvilke stjernetegn. Ligeledes over forholdene imellem planeterne, som de stod; var de i opposition overfor hinanden eller var nogle planeter måske i konstellation med hinanden i samme punkt.

Forestil dig at stå midt imellem to magneter eller at stå overfor to magneter, der står sammen og som enten ophæver hinandens kraft eller forstærker den.

Horoskopet er en todimensionel tegning af en tredimensionel situation. Du selv i midten og solsystemet omkring dig. Hele vejen rundt. Aspekterne, altså stregerne på tegningen er planeternes indbyrdes forhold.

 

 E S S E N S E R

Betydningen af altings indvirkning på hinanden er uvis men essentiel. I det store hele. Det eneste, der er helt sikkert er, at indvirkningen er der. Det eneste vi holder os til i astrologien er de få facts vi kender og de mange, meget gamle forklaringer på sammenhængen mellem alle tings essenser og elementære forhold.

Således kan astrologi tolkes efter forskellige bevidsthedsplaner. Det skal man nu ikke lade sig forvirre af. Alting i verden, tolkes efter forskellige bevidsthedsplaner.

Her på Sostrup tolkes ud fra mindst seks elementære planer, som alle mennesker er mennesker på; det vil sige det fysiske, det kemiske, det psykiske, det energetiske, det sjælelige og det universelle, men der er også åbning til at syvende plan.

Vi tror dog på, at der er lige så mange planer, som der er stjernetegn i virkeligheden, blot at vi ikke endnu har bevidsthed til at forstå dem. Vi kalder traditionelt planerne for jordtegn, metaltegn, vandtegn, lufttegn, ildtegn og rumtegn.

Måske er solen i krebsen i dit horoskop, og krebsen kalder vi her for et jordtegn, der har med det fysiske at gøre (huset, kroppen er et helt panser udenom kroppen).  Ligesom vi kalder jomfruen for et rumtegn, der har med det universelle at gøre.

Det vil sige at vi i din horoskoptegning ser områder for det fysiske, det kemiske, det psykiske, det energetiske, det sjælelige og det universelle. Og så ser vi vi hvordan disse områder er beriget eller påvirket af planeterne og planeternes forhold til hinanden.

 


 

6 spændende ting gør sig gældende :

KAN du, TØR du, VIL, du & din hvordan ser det ud med hvad du TROR på, dit HÅB og din KÆRLIGHED…

Horoskopet er ikke en forudsigelse af dit liv men et lille, nærmest ubegribeligt, indblik i nogen kræfter, der er til rådighed for dig i dit liv. Dit væsens kerne og din egen originalitet.

 

Jeg kalder det dit oprindelseshoroskop fordi, det er et horoskop, der fortæller lidt om, hvad du grundlæggende kan regne med for DIT vedkommende.

 

Oprindelseshoroskopet fortæller om din oprindelige mening med dit liv, hvad du dybest set er for et menneske, hvorfor du er her, hvad du kommer med, hvad du gerne vil og hvor du går hen. Hvilken hjælp du kan søge og finde. Hvad der er vigtigt…Dit oprindelseshoroskop skal ses i et dybt og livs-meningsfuldt perspektiv.

 

En række essentielle spørgsmål gør sig gældende i dette horoskop:

Er du protector?
Hvad vil DU beskytte og værne?

Hvad vokser og gror i dig?
Hvilken styrke er, for dig, at finde under usikkerhed…

Hvem kan du tale med….
Hvad kan du sige…

Hvem er din familie?
Hvor er DIT tilhørsforhold…
Hvad er din families indflydelse på dine manifestationer…

Hvem elsker dig…
Hvem støtter dit hjerte…
Hvad strømmer til dit hjerte…

Hvorfra kommer DIN sygdom og DIT helbred?
Hvilken hjælp peger DIN sygdom  på ?
Smerte; hvor den kommer fra?

Hvem holder du sammen med i forhold til, hvad du beskytter og værner?
Hvad beskytter dig

Hvad lever i skyggen af ​​dit lys?
Skal du lære?

Hvad er dit fyrtårn, din ledestjerne?
Hvilken sandhed skal du søge…
Skal du pege på noget…

Vil du være kendt eller ukendt?

Hvortil går din kærlighed?
Er du her for at bringe eller give?
Hvad bærer DU over…

Hvor går DU hen efter livet?
Hvem du går til…

 

Når vi ser på DIT horoskop, er nogle af spørgsmålene mere i focus end andre, alt efter hvordan planeterne fordeler sig og hvordan relationerne imellem dem forholder sig.

Måske kan du allerede uden horoskop fornemme, hvilke spørgsmål der er mest essentielle – måske kan du allerede uden horoskop svare på det hele : )

Det er nu heller ikke sådan at horoskopet “SVARER” på spørgsmålet, nærmere kan vi sige at horoskopet belyser emner af interesse og vigtighed og understreger meningsfuldheden. Horoskopet forklarer for det meste de ting, der foregår og bevidstgør dit originale væsen.

ET oprindelseshoroskop kan også afdække en begivenhed eller en opståen af et tiltag.

Det er grundlæggende de samme spørgsmål og områder, der afdækkes og belyses.

Formålet er at få øjnene op for de dybere drivkræfter bag tiltag som for eksempel en forretningsudvidelse, en aftale, indgåelse af et partnerskab eller en kreativ proces. Horoskopet kan give et prej om hvorvidt, der er ting, der ligger under overfladen, hvad der kommer senere, hvad tiltaget ikke peger på, men hvad der ville være en ide at focusere på sandheden i, hvem der kan laves aftaler med og hvor kommunikationer bærer hen….

Tanken om at stjernerne har indflydelse på menneskets ve og vel går nok helt tilbage til stenalderen. I hvert fald hvis vi skal tolke at de ældste grottemalerier er af de dyr, som man har set  i stjernebillederne – hvilket ville være nærliggende at tænke sig eftersom dyrene har været både livsgivende og livstruende for mennesket. Og eftersom himmelkuplen med alle stjernerne må have været det mest forunderlige mysterium for et meningssøgende menneske.

Vi ved at mennesket har søgt svar og sammenhænge i stjernerne i alle de old gamle kulturer lige fra Faraoernes Egypten til Aztekernes Mexico til Lamaernes Himalaya. Vi ved, at menneskets kendskab til geometri, matematik, filosofi, kemi, fysik, historie -sågar romantik og eventyr : ) udspringer af stjernehimlen.

Jeg tænker bare, hvorfor skulle der IKKE være sammenhæng… Jeg syntes sammenhænge er mere sandsynlige end ikke sammenhænge. Jeg er sikker på at DET HELE er guddommeligt / intelligent / kreativt (hvad du end i din overbevisning vil kalde det)… Lige meget HVAD vi kalder det, så er det jo, hvad det er … Ufatteligt for et hoved, følsomt for et hjerte, smukt for de elskende, begribeligt for et barn og opnåeligt for alle.

Jeg arbejder med det astrologiske ud fra kendskab til seks bevidsthedsplaner, en inddeling i  tolv områder (på himlen og i menneskelige anliggender), tolv planeter og seks dobbelte udviklingsveje.

Et oprindelseshoroskop udarbejdes på baggrund af tidspunktet og stedet  for din fødsel.

Hvis jeg udarbejder et oprindelseshoroskop for dig vil det tage mig noget tid at studere det og det vil tage halvanden times tid at tale om det som udgangspunkt. Derefter kan vi tale om det så tit, du ønsker det og hvis der skulle være aktuelle årsager til at kigge på det. Det er en god ide, fordi oprindelseshoroskopet netop omhandler dit originale inderste og din oprindelige mening med dig selv. Det kan være godt at vende tilbage til igen og igen, fordi vi som mennesker ofte glemmer dette og kommer langt væk fra det. Og dér, langt væk fra kilden til os selv, kan vi tro, der er noget andet, der bevæger os. Men det er der ikke…. Der er derimod stor mulighed for, at vi kan se dybere og dybere i den oprindelig mening, efterhånden som der er brug for det.

Et oprindelseshoroskop koster 1500 kroner at få lagt og forklaret.

Når horoskopet først er udfærdiget er det indenfor almindelig terapi at tale om det sidenhen.

 


Kontakt

TERAPEUT VIBEKE FOLMER RASMUSSEN

26 29 19 10

mail@vibekerasmussen.dk