sundhedsvæsen eller sundhedssystem?

Er det problemer, vi løser med mere system?  – Det er løsninger, systemer gerne promoverer sig selv på. Men uden menneskelig mangfoldighedstænkning, følsomhed, intuition, empati, fleksibilitet, lyst til vækst -også græsrodsvækst, kan vi da bevare det menneskelige og fremme sundheden og sikkerheden inden for sundhedsarbejde?

Hvis systemerne vokser sig så store, at det bliver på bekostning af væsenet – den menneskelige faktor – der burde være naturlig og implicit inden for alt sundhedsarbejde, bliver samfundet måske sygt og forarmet.
Hvad er forskellen på sundhedssystem og sundhedsvæsen?
Efter min lille mening er den stor.
Patienter skal opleve en sikker rejse i sundhedsvæsenet, det er mægtig vigtigt. Men udfordringerne er der jo.

For vi kender ikke fremtiden. Vi kender ikke fremtidens patienter. Vi ved ikke om de bliver flere. Vi kender ikke fremtidens sikkerhed, vi ved ikke, hvad sikkerhed indbefatter i fremtiden. Vi ved ikke, om vi overgår fra overordnet væsen til system. Og vi ved ikke, hvordan dette vil indvirke på fremtidens patienter.
Det ser ud til, at vi bliver flere og flere patienter. Men flere patienter bevirker, at noget eller nogen i samfundet skaber et stadig større system – og dette på stigende bekostning af et stadig mindre væsen.
Et mindre væsen giver mindre sikkerhed på det menneskelige plan.Hvorfor det?
Fordi:
Væsen = at være / noget levende / noget med menneske

System = sæt af principper eller metoder hvorefter noget gøres eller organiseres.

Det hele kommer sig af, at et system er sæt af principper eller metoder, hvorefter noget gøres eller organiseres og dette noget er mennesker, der aldrig kan passe ind i principper og metoder for at organiseres.

EN LIGNING:

Flere patienter = større system

Hvorfor det? Fordi det er et faktum at vi bliver flere mennesker. Og dermed flere patienter.
Og fordi den udfordring pt søges løst gennem større system.

Men som det er med ligninger, er det ligeså rigtigt at sætte tingene den anden vej omkring lighedstegnet:

Større system = flere patienter

Måske ER det voksende system, med til at skaber flere patienter!! Jeg forstår godt, at mere system giver flere patienter!
Men hvad er det, vi gerne vil opnå?
Færre patienter selvfølgelig -håber jeg da!

Hvis vi trækker lidt fra på bege sider af lighedstegnet, ville det så se sådan ud? 🙂

mindre system = færre patienter.

Når det kommer til sikkerhed er det væsentlige, at mere væsen er vigtig for sikkerheden. Fordi væsen er at være / noget levende / noget med menneske / evne til at tænke selv og føle omsorg…

Jeg ved godt, at system-fortalere mener, vi kan UNDGÅ de menneskelige fejl gennem system-sikkerhed!

Men den holder vist ikke helt. Uden væsen, er der ingen ånd, der kan våge over de ting, der gør ondt på andre mennesker. Men jo mere vi giver systemet plads, jo mere passive bliver vi, åndeligt og medmenneskeligt, allesammen.

Desværre er det ikke væsenet med derimod systemet der vokser og vokser. Det giver flere patienter, fordi vi alle sammen bliver syge af det. Der er ikke plads til det levende i et system. Og desværre er det sådan, at når væsenet bliver mindre, ryger sikkerheden for at vi hjælper hinanden, når der er brug for det. 

Jeg syntes, vi skal passe på. Passe godt på det, der er unikt ved os selv som individer. Nemlig det menneskelige. Empati, følsomhed, menneskelighed, fleksibilitet, evnen til at resonere sig frem til selv at tænke og handle i medmenneskelig adfærd.

Og jeg syntes, vi skal bruge vores begrænsede med dog udmærkede intelligens til at samles i både/og. I stedet for det begrænsende enten/eller. Ikke noget med system eller væsen. Men væsen og (hjælpe-) system. Det er vejen frem for alle efter min lille mening 🙂

 

Med venlig hilsen
Vibeke

____________________________________________________

 

__Vibeke Folmer Rasmussen

Skt. Anna Gade Terapi

Skat Anna Gade 26
8000 Århus C
Tel: 26391013   
Mail: mail@vibekerasmussen.dk

_____________________________________________________