Børnerettigheder

Alle børn har ret til tryghed. Alle børn har krav på, at de ikke sulter. Alle børn har krav på fred, så de ikke skal høre eller se på voksne, der skændes. Alle børn har krav på værdighed. Alle børn har ret til at søge hjælp, hvis de ikke har tryghed.
Det betyder at alle børn har ret til ikke at være i forældrenes konflikter.

Alle børn har ret til livet og friheden og sikkerheden. Børn ejes ikke af forældrene eller familien selvom forældrene har myndigheden over dem.
Det betyder, at alle børn har ret til FRIHED.

Ingen børn må behandles dårligt.

Ingen børn må blive slået eller blive ydmyget eller gjort til skamme.

Alle børn har ret til at blive anerkendt og at blive hørt på uden frygt for forældrenes temperament og humør.

Alle børn har ret til sine egne meninger og til at sige dem. Alle børn har frihed til at sige sin mening uden at skulle være bange for at blive skældt ud eller få straf eller blive grinet af.
Det betyder, at alle børn må fortælle, hvordan de gerne vil have det. Det betyder også, at alle børn må fortælle om der sker noget, de ikke kan lide i familien og til deres forældre.

Alle børn har ret til at tænke som de vil om alting. Alle børn har ret til at tro på Gud eller ikke tro på Gud. Alle børn har ret til at tænke anderledes end sine forældre. Alle børn har ret til at være anderledes end deres forældre.
Det betyder at børn må tro og tænke som de vil. Ingen voksne kan bestemme, hvad der er sandheden om livet. Ingen voksne kan bestemme, hvem man skal kunne lide, eller om der er nogen, man ikke må kunne lide. Heller ikke hvis de er anderledes end familien.

Alle børn har ret til at blive behandlet sådan, at alle er lige meget værd.
Ingen børn må spærres inde.

Alle børn, der anklages for at gøre noget, de ikke må, har ret til at være uskyldig, indtil hans skyld er bevist retfærdigt. Og alle børn har ret til at forsvare sig selv. Ingen børn må beskyldes for noget, der ikke er værdigt at beskylde dem for.
Det betyder, at ingen børn må straffes for noget, de ikke har gjort.

Alle børn har krav på alle disse rettigheder, uden forskelsbehandling af nogen art, for eksempel på grund af alder, hvor klog man er, hvordan man ser ud, hvad man mener eller om man har samme forældre.
Det betyder, at ALLE børn har de her rettigheder.

Alle mennesker i familier er født frie og er lige værdifulde og alle har menneskerettigheder. Alle i familier har fornuft og samvittighed, og de bør behandle hinanden efter de ting.

TERAPEUT VIBEKE FOLMER RASMUSSEN BAUNEHØJPARKEN 16B, RØNDE, 26291910 mail@vibekerasmussen.dk