Overensstemmelsesliste for fødder og ben

Opslag over mulige betydninssammenhænge mellem kropsudtryk og personlighedsdannelse. Til tankevækkelse…

(Oversigten omhandler fødder og ben)

billede-249

Symptomer fra underfoden og tæerne: Handler generelt om jordkontakt. Fysisk tilstedeværelse og bevidsthed. Eksistens og eksistensberettigelse. Hjemmet. Barndommen. Tryghed. Forbindelse med forældre, Rodchakra og Halschakra. Forbindelse til familiens karmiske arvemasse. Forbindelse til jordisk urstof . Hvordan breder foden sig ud over jorden for at få forbindelse til denne ?

Neglene er  kløerne, dem vi bruger til forsvar, angreb og til at flå –altså en form for redskab. Er de nedgroede kan disse redskaber være underkendt eller brugt for lidt. Det kan være tegn på en lidt for civiliseret og udyrisk tilværelse, hvor man ikke længere har brug for disse ting, men lever mere med kroppen som den, der bærer rundt på hovedet.

Storetåen har med vilje og vej at gøre.

Svangen; er generelt relateret til Port- og Sacralchakrene . Det er marsenergi, Åndedræt, Udvidelse, Forsvar, Initiativ og Seksualitet. Svangen er som en hinde, en faldskærm, der holder foden, holder legemets vægt. Det er forposten. Soldaten. Spejderen Ligeledes området, der fortæller om dine udadrettede drifterog opfattelse af indgående primitive drifter. Drifter har med svangen at gøre.

Føddernes udseende Store, srærke, elastiske fødder er god jordkontakt. Kombineret med tæer der breder sig ud over jorden, tyder det på ro og observans.  Store plader og Platfod er forsøg på at få yderligere fodfæste, eller at synke sammen under for stor byrde. Det kan også tyde på et afslappet og roligt forhold til at hævde sig. Hvorimod stram høj svang signalerer stor evne til at hævde sig. Kan også være typebestemmende (se typer).

Lille fod er stædig og noget bestemt. Lille fod er ofte mere dominerende end stor fod. Har ofte begrænset selvudforskningstrang. Høj svang er mere ridderlig. Kan være en stor støtte. Har stor styrke til at gå gennem ild og vand for andre (-udvalgte).fc3b8dder

Kombineret med tæer der griber fat i jorden kan det tyde på, at der har været brug for at hage sig bedre fast. Det vil også dermed vidne om overlevelsesevne og fighterånd. Løs rynket hud under fødderne er gammel viden og jordelement forbundet med den kosmologiske, universelle visdom.

Hår på fødderne er jordrelateret (se elementer). Det vidner om gamle urinstinkter.Knyster er kufferter med smerte over ikke at være blevet forstået og trøstet, følelser man har formået at pakke sammen.

Knyster undertrykte følelser, pakket ned i en lille kuffert: Skær den af og bliv kvit og frit med dem ??? –Eller begynd at pakke ud. Det er forhold der påvirker din vilje og vej.

Smerter under fødderne kan være alt muligt, også afhængigt af hvor smerten er lokaliseret, men er ofte en form for Den lille Havfrue symptom –at have ofret sin sjæl for kærlighed. Kan være længslen efter lykken ved livets gave. Kan være ”noget med” nyre-meridianen.

Fodsved kan være ophobede drifter der ikke er i frit flow. Lille selvtillid i forhold til at sende klare kropslige signaler.

Fugtige fødder er kildevæld. Evnen til at trække essensen af vand ( -yin elementer) op fra jordelementet (se elementer). Det vil sige grundlæggende psykologiske evner. Giver ofte fugtige fødder hos mænd især.

Fodvorter er fugt  i systemet. ( se elementer). For lidt bare tæer på jordskorpen. I jordskorpen er mange sygdomshæmmende stoffer. Fodvorter forekommer normalt hos børn og unge, og er  vigtigt i immunforsvarets udvikling. Fodvorter hos voksne er teenageproblematikker, der rumsterer endnu.

Hælsmerter kan relatere til tyktarms -og endetarmsproblemer eller stramt nervevæv.  Kan også være led i en opbremsningsmanøvre i forhold til tilværelsens udvikling på et eller flere punkter. Noget du ikke har fået med.

Kløe på fødderne er ofte udrensning af tungmetaller eller ”at blive af med barndomsbindinger”. Det kan være frigørelse af forældrenes bindinger.

Kramper i fødderne Jord forbundet med vind (se elementer). Sjælelig energi forsøger at manifæstere sig fysisk. Svært at forene den sjælelige energi med den fysiske virkelighed. Kroppen for lille til at rumme sjælens frie udfoldelse.

Svamp på fødderne er fugt ( se elementer) . Trang til luftforandring. Trang til at revidere kosten. For stor materialisation.

Kolde fødder er fravær af tilstrækkelig jordkontakt. Forvirring. Uklare eksistensfornemmelser, evt. på bestemte temaer.

Eksem på fødderne Sorg i forhold til eksistensen. Evt. forsøg på at adskille sig med dette forhold. Relation til jordens rytmer og strømninger, der foregår i jordens biorytmer.

Fantomsmerter er udvidet rodnet, jordelementet der søger forbindelse.

Kløe på fødderne. Irritation over eksistentielle forhold.

 

Ankler ergenerelt relateret til Yin-energi, traditionelt omtalt som feminin energi. Den energi der er restituerende, rolig. Energireserven og vitaliteten. Forbindelse til Harachakret og Sphenoidalchakret (mellemøreområdet).

Anklerne siger noget om psyken og underbevidstheden. Og om vitaliteten og reserverne. Der kan være mange forskellige ting der tærer på energien i harachakret; Det kan både være forhold der undertrykker eller tilsidesætter den feminine energi og forhold der er for maskulint dominerende.

Store kraftige ankler er stor psykisk styrke. Bevidst eller ubevidst kontrol over ind- og udgående strømninger /vandet  (- følelser og penge?). Tynde spinkle ankler kan være lille kontrol med, eller lille kontakt til, energireservoiret og ringe tillid til, at der er rigeligt til os alle.

”Indadfaldende” ankelled tyder på trang til at søge tryghed i vandelementets egenskaber, dvs feminin energi, vækstprocesser, psykologiske aspekter eller skyggen / underbevidstheden.

Forstuvninger er usikkerhed på basis af manglende ( nyre- eller yin- ) energi.

Hævede ankler kan være et kredsløbsproblem, men er jo ophobning af vand. Kan have sammenhæng med kroppens trykforhold. Ofte et underliggende nervøst angst symptom. Eller slet og ret manglende initiativ og energi. Trang til bevægelse – i bred forstand. Trang til i større omfang at følge egne impulser. Evt. en form for undertrykt livskraft.

Summen,smerter eller neurologiske fornemmelser omkring indre malleol (-ankelkno) kan være tegn på tid til at få undersøgt ryg og nervebaner. Men kan også have forbindelse til underlivet, æggestokke, overgangsalder eller andre hormonelle perioder.

Brækket ankel er tegn på at være rendt over ende. Eller ønsket om at blive befriet. Der kan være problemer med at forsvare sig, for lidt og for meget. Sjælen kan ikke forsvare sig. Sjælen savner tillid til omverdenen. Træt af at skulle forsvare sig. Energien (vandet) er stagneret, eventuelt frosset, og knækket.

Lægben er sensitive. Sensitive for livskraft og livslyst. Sammenhæng med Solar Plexus energien (og ”Det tredje øje”). Derfor sammernhæng med energiformenVind. Kramper er en typisk vind-lidelse. Og noget der ofte forekommer i læggen.

Spinkle lægge (forholdsvis) er tegn på lille temperament, hvis spinkelheden er for stor kan der være stor føjelighed og lille tillid evt. pga. brud på forhold. Lader sig evt. ydmyge.  Kraftige lægge (forholdsvis)  signalerer stort temperament. Der er ikke bare to udtryk for læggene, men rigtig mange. Der kan for eksempel ligeledes være tale om slanke, seje, senede lægge, der signalerer noget i retning af intelligens –måske følelsesmæssig, vedholdenhed sej styrke og eller sabellægge, altså bagoverbøjede,derkan signalere at man har været udsat for megen modstand, men magter at blive stående oprejst.

Uro i læggene: Er tegn på noget følelsesmæssigt eller ligefrem guddommeligt / universelt der bliver ved med at kredse inden i, noget der ikke frembringes i verden, og som  ikke kommer ud over rampen.

Kramper i læggene. Kramper har noget med vindelementet at gøre. Det kan være vrede eller frustration over følelsesmæssigudmattelse eller en mangel på grundlæggende energi. Følelse af ørkesløshed

Åreknuder er brud på reglementet. Der er tiltro til at verden kan forstå man er lille og svag, men samtidig frygt for, at man ikke selv kan lide at være lille og svag. Et vist element af projektion kan forekomme.

VindueskiggersyndromTræthed. Dyb fortrængt indre sorg. Ofte familieproblem. Afklemning til følelser der har med børnene at gøre.

Skinnebensbetændelse Overreaktion på autoriteter.

Kraftig behåring på underbenene Stærkt forsvar. Urkræfter (jordelementet) repræsenteret i personligheden.

Knæ relaterer til hjertechakraet og har også med ungdom og teenageperioden at gøre. Jeg vil næsten påstå, at alle knæproblemer hører ungdommen til. Chondromalasi, springerknæ, hypermobilitet osv. Hvad der senere kan komme bygger på denne primære tilstand. Selv gigt i knæet der kommer langt op i årene, bunder i en ungdomstilstand. Derfor er sensitiviteten, der her er tale om, den, der udspringer af ungdommens tilværelse. Tryghed er derfor et nøgleord. Eskapisme på grund af mentale tilhørsforhold til –himmelen!- i ungdommen. Usikkerhed og vaklen. Knæene har sjælens udtryk.

Overstrakte knæ er bagsidebestkyttelse for ikke at vælte bagover i ungdommen ( se primære positurer).  Hjulben er mere ”her kommer jeg” i tryg forvaring om kærlighed end kalveknæet der ses mere ved usikkerhed og forsøg på at stabilisere sig.

Chondromalasi når det er nødvendigt for unge at slibe sine egne spor eller gå egne veje.

Smerter i knæene er livssituationer der åbner en sensitivitet med rod i ungdommen.

Eksem i knæfolden er irritation, vrede over en form for grænseoverskridelse. Børneeksem optræder selvsagt i barndommen -indledningsvis. Det hænger sammen med at det er huden, -altså forsvaret, der blusser op i de områder der blusser. Blusser det op hos en voksen, er det alligevel med rod i en barndomssituation. Hyperaktivitet.

Lårene ved alt, hvad der er at vide. Som udgangspunkt. De er kronen på værket ( -benene). De repræsenterer resultatet af barndommen og ungdommen.  Lårenes fremtoning, udtryk og tilstand vidner om det, du har med dig fra tidligere (- også før fødslen og fostertilværelsen. Dog er dette meget tidlige repræsenteret i rodchakret, der indeholder elementer af urkraft –se chakra). Lårene har forbindelse med Kronechakret og Thymuschakret og har noget med kosmos og rumelementet at gøre.  Der er ofte en stor ressource tilstede i lårene.

Marmorerede lår er tydeligt rodnet. Lår der gnider mod hinanden er tegn på forsøg på at lukke sammen, dreje lårene indad, som et billede på en der skal tisse og holder sig. Der kan være et element af ikke at ville gå glip af noget. Forud for dette evt. en angst for udstødelse eller at måtte holde sig til i barndommen. Den derpå sammenlukkende lårstilling  viser en bagvedliggende trang til at spare på sig selv eller holde tilbage på de inderste ting.

Udaddrejede lår og hjulben viser selvsikkerhed på sin tilstedeværelse og åben tilgang til tingene. Men kan i overdreven tilstand være tegn på at underbyde sig selv. Ved udaddrejede lår kommer skambenet tydeligere frem.

Stramhed i senen på lårenes yderside har at gøre med at holde sammen på sig selv, lukke af, og finde en form for stabilitet i at gøre det.

Stramhed i muskulaturen bag på benene tyder på en vis rigiditet psykisk, en fornægtelse af det sjælelige, måske på nogle punkter. Der er en stor ressource til stede i den aktualitet denne fysiske manifestation udviser. Det er en ressource der viser sig i evnen til at tage sig sammen og yde beskyttelse  for andre (se i øvrigt afsnittet om de primære positioner).

Stramhed på forsiden af lårene tyder på behov for beskyttelse og forsvar (se igen afsnittet om primære positioner).

Hårvækst på lårene relaterer til jordelementet.

Ischiassmerter er stagnation i rodnetter. Rigiditet i forbindelse med rodchakrets netværk. Udstrålende smerter bag på benet tyder på psykiske stagnationer. Udstrålende smerter på siden af benene tyder på energetiske og kommunikative stagnationer.

Hofterne relaterer til det universelle, det kosmiske, det guddommelige. Det er rummelighed og visdom. Hofteproblemer kan skyldes mangel på humor i hverdagen, eller mangel på musik og sang. Disse ting kan i hvert fald hjælpe på hofteproblemer. Hofteproblemer udelukkende i den ene side af kroppen, kan være mangel på kommunikation med det højere selv. Omvendt kan hofteproblemer også skyldes for meget kosmisk/ universel/guddommelig aktivitet.

Lyskesmerter kan være kroppens forsøg på at mobilisere et forsvar, dette manifesterer sig fysisk i psoasmusklen,hoftebøjeren, der derved bliver øm.Kan også være tegn på at underbevidstheden arbejder med noget.

Benenes samlede fremtoning, udtryk og tilstand, vidner generelt om barn- og ungdommenstidens indflydelse.

 

 

____________________◊____________________
Skt Anna Gade Terapi
Tel: 26391013    Mail: mail@vibekerasmussen.dk
____________________◊____________________